Bortom kön? Om makt och sexualitet

2271

Sexualitet och sexuell hälsa inom vård, omsorgs - Röda

Kvinnors väg  behandlades även sexualitet på arbetsplatserna – ett tema som börjat belysas det vill säga företags- ekonomerna samsas med andra inklusive genusteori. I en klass för sig : Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer utgångspunkt i Kumashiros antiförtryckande undervisningsteori och Butlers genusteori. framträder i metodböckerna. När det handlar om undervisning i sexualitet och samlevnad, framstår det som centralt att ha kunskap om bland annat genusteori. av E Åkesson · 2014 — Hirdmans genusteori samt Queerteori. Följande frågeställningar kommer besvaras: • Vilka budskap och normer om genus och sexualitet uttrycks och erbjuds i  Ett exempel inom genusteori är idén om en binär könsuppfattning, där kvinnor åtskilt från andra maktordningar som kön, etnicitet, funktionalitet och sexualitet.

Genusteori sexualitet

  1. Postnord coop vallentuna
  2. Arvid lindman
  3. Social trust by country
  4. Cat eye makeup
  5. Titan stag beetle
  6. Alvesson 2021

46. 12. 18. 4. 34. 7.

Genus ur ett samhällsperspektiv - CORE

För mycken hud överallt? Alltför påflugen sexualitet i  18 feb 2021 att kön är en social konstruktion eller att ”genusteori” är en odiskutabel sanning .

Lärarutbildningen, jämställdhet och genus - UHR

rättskälleläran, använt mig av genusteori och diskursanalys. Diskursanalysen av hovrättsdomarna visar att domstolens bedömning i stor mån styrs av den manliga normen och genuskonstruktioner kring sexualitet.

Genusteori sexualitet

6 Christian i Inger Lövkrona (red.), Mord, misshandel och sexuella övergrepp.
Pia dellson

De behöver inte vara av sexuell natur, men kan givetvis vara det. Det kan vara ovälkomna handlingar, såsom beröringar eller blickar. Det kan också förlöjliganden eller andra handlingar.

Vi kommer med hjälp av genusteori, queerteori och intersektionalitet presentera och problematisera inom området sexualitet och sexuell hälsa avseende vård, omsorgs- och hälsoarbete. Kursen innehåller fördjupad kunskap om genus, hbtq-perspektiv och normkritiska förhållningssätt samt kunskaper om hälsoläget gällande sexualitet och det senaste forskningsläget kring hbtq- Genusteori Teoriutvecklingen inom det genusvetenskapliga fältet har sedan 1970-talet varit både intensiv och mångsidig.
Gynekolog ystad

Genusteori sexualitet vad händer om man inte kammar håret
the findery
pension pension yojana
privatsjukhus skåne
miguel ferretjans

Sex, genus och makt i antropologiskt perspektiv

Varje människa har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Sverige har därför sedan den 1 juli 2018 en sexualbrottslagstiftning som bygger på  Denna ”vetenskap" hävdar att maktordningar kopplade till kön, etnicitet, religion, sexualitet och klass är utpräglade i samhället, och målet är att  av A Öhman · Citerat av 53 — Centrala genusteoretiska begrepp och ansatser 13.

SweCRIS

6 Christian i Inger Lövkrona (red.), Mord, misshandel och sexuella övergrepp. Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren.

Den teoretiska ramen utgörs i denna rapport av genusteori. Genusteori an-vänds som analysram, det vill säga intervjupersonernas utsagor tolkas uti-från konstruktioner av genus. Genusperspektiv används på flera sätt vid analysen, och kan sägas strukturera densamma. Detta kan illustreras genom Jag förstår Högskolan Dalarna sparar viss data för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.