Kvalitet från behov till användning - SIQ

6624

Sex sigma : Ett arbetssätt för offensiv kvalitetsutveckling - Research

Verktyg. Vad menas med med principer (värderingar) i TQM? Med sin kunskap om offensiv kvalitetsutveckling har doktoranden Raine Isaksson, som disputerar med avhandlingen Total quality management  Lars Nilsson - Byggstenarna i offensiv kvalitetsutveckling, del 2. Watch later. Share.

Offensiv kvalitetsutveckling

  1. Electric arc pathfinder 2e
  2. Sociala kostnader tjänstemän

Med syfte att bedriva framgångsrikt utvecklings- och förbättringsarbete är förhållningssätt enligt Offensiv kvalitetsutveckling att föredra. Vi lägger tonvikten på dagens syn på offensiv kvalitetsutveckling med inriktning mot att uppfylla, och helst överträffa kundernas behov, krav och förväntningar. Detta uppnås genom ett ständigt pågående förbättringsarbete där alla medarbetare engagerar sig med fokus på kundnytta, processer och arbetsflöden. offensive kvalitetsutveckling är ett sätt att möta förändringen på marknaden genom att framförallt sätta kunden i fokus och lyssna på kunden. Kvalitetsarbetet handlar om att basera beslut på fakta vilket organisationen gör ifall de låter kunden vara i fokus. Idag är det också omtalat om medarbetares engagemang.

Professionalisering av metod för kontinuerlig - SUHF

Sätt kunden i centrum. Arbeta med processer.

Hur skall små organisationer arbeta med offensiv

Inte att kontrollera och reparera! Kvalitetsledning Arbetssätt som stödjer flera värderingar är självfallet viktiga för den offensiva kvalitetsutvecklingen. Nya arbetssätt och verktyg dyker upp och utvecklas. Sex Sigma är ett bra exempel på det. Men Sex Sigma är ett arbetssätt inom, och ingalunda en ersättning för, offensiv kvalitetsutveckling, lika lite som exempelvis BPR, Business Process Reengineering (Processinnovation), som Eftersom offensiv kvalitetsutveckling bör användas med hänsyn till en organisations mål så är en viss flexibiltet både väntad och önskvärd.

Offensiv kvalitetsutveckling

Kvalitetsutveckling - projektkurs (12hp) TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning, 6hp Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling TMQU04 Six Sigma Quality, 6hp TMQU13 Kundfok. produkt- o. tjänsteutv., 6hp Obligatoriskt med någon av dessa i masterprofilen TMQU03 Offensiv kvalitets-utveckling, 6hp Förkunskap för övriga kurser (G2-kurs) HT1 HT2 2019-02-11 Kvalitetsutveckling - projektkurs (12hp) TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning, 6hp Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling TMQU04 Six Sigma Quality, 6hp TMQU03 Offensiv kvalitets-utveckling, 6hp HT1 HT2 År 4, termin 7 År 4, termin 8 År 5, termin 9 TAOP88 Opt. för ingenjörer Förkunskap för övriga kurser (G2-kurs) Obligatoriskt Offensiv kvalitetsutveckling är en helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar för att nå högre kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång. Ledningen måste fastställa företagets syn på kvalitetsfrågor och vara förebilder och aktivt delta i det praktiska arbetet.
Waldorfschule kritik buch

Course type Programme course. Faculty Faculty of Science and Engineering. Valid from 2021 Spring semester. Determined by Board of Studies for Industrial Engineering and Logistics.

Course code TMQU03. Course type Programme course.
Robur swedbank fonder

Offensiv kvalitetsutveckling nordea plusgirot bank
borgmästare stockholm
tyg och trend
skrotfrag järna prislista
sta site
grattis på födelsedagen hoppas du får en bra dag

Bengt Klefsjö Ledarskap och chefskap fp Ledare och chef - SFK

HT 2021, HT 2020 · HT 2019, HT 2018, HT 2017. arbetssätt och metoder för offensiv kvalitetsutveckling. Efter genomförd kurs skall verksamhetsutvecklingsarbete och beskriva principer för hur ett offensivt. Offensiv kvalitetsutveckling: introduktionsskrift.

Kvalitetstänkande för hållbar utveckling forskning.se

Offensiv kvalitetsutveckling: Ett arbetssätt där man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som har fokus på organisationens processer (Bergman & Klefsjö, 2012). Språngbrädan är ett verktyg, främst avsett att stimulera mindre organisationer att arbeta systematiskt med kvalitetsutveckling. Språngbrädan utvecklades för att bygga på sex värderingar, hörnstenar, i offensiv kvalitetsutveckling, men vara mindre omfattande än SIQs modell och ha ett enklare och mer lättillgängligt språk. 2.1 Offensiv kvalitetsutveckling Bergman och Klefsjö (2012) beskriver att offensiv kvalitetsutveckling handlar om en ständig strävan efter att uppfylla, och helst överträffa, kundens behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete som engagerar alla i organisationen och som har Detta examensarbete visar på hur en process kan förbättras genom offensiv kvalitetsutveckling.

En annan observation är att detta arbete med samhällsutveckling bedrivs bäst inom grupper som definieras av situationer och aktiviteter som är … - redogöra för och förklara Hörnstensmodellen inom offensiv kvalitetsutveckling. - ge exempel på konkreta tillämpningar för i kursen beskrivna begrepp, arbetssätt och verktyg, d v s förklara när de är lämpliga att använda, hur de används och vilket resultat det kan bli vid rätt användning. Synpunkterna på offensiv kvalitetsutveckling, och främst om satsningarna verkligen ger återbäring i ekonomisk tillväxt, är flera. Det finns undersökningar som inte visar på någon koppling mellan kvalitetsutveckling och lönsamhet.