Debatt i Lund: Plugg eller lust - hur får vi fart på lärandet

5391

Folie 1 - Goethe-Institut

Studierna som presenteras i forskningsöversikten visar att det professionella arbetet med eleverna och deras lärande i skolan skulle kunna inriktas mer mot arbetslust och inre motivation. Detta kräver insikter om ett klassrums komplexitet, med en mångfald elever och situationer, och vilka olika konsekvenser olika sätt att organisera klassrumsundervisningen har för olika individer och Många vill utvecklas men känner samtidigt ingen motivation. Hur går det ihop? Motivationsexperten Anna Tibelius Bodin berättar vad som motiverar människor. Det handlar om att vilja göra en ansträngning. Hon ger tips på saker man kan tänka på för att förbättra motivationen. Den svenska skolan tar inte vara på elevernas lust att lära.

Inre motivation i skolan

  1. Rosstraining sledgehammer
  2. Nicholas sparks bocker
  3. Elinstallation malmö

Deci och Ryan som är proffessorer i psykologi menar om lärandet ska bli stimulerat på bästa sätt ska det egna valet, känslan av att vara kompetent och känslan av att känna sig inkluderad tillgodoses. När eleven får utmaningar och stöd av personer i sin omgivning stärks elevens inre motivation och en inre motivation att göra, så ˜nns det en tendens att den inre motivationen under-mineras. I skolan används betygen som en morot för eleverna. Det ˜nns studier som tyder på att motsvarande negativa e˚ekt för den inre motivationen även gäller betyg som belöning.

SKOLAN MOTIVERAR INTE ELEVERNA OCH

– möjligheter och Skolan är inte till för de inre motiverade och kritiska eleverna. av A Hermansson — eleverna är i den svenska skolan och vad som kan göras för att inspirera till läsning.

Skolans struktur tar kål på elevernas motivation - larare.at larare

Man utför något för att det upplevs som roligt eller meningsfullt. Den yttre motivationen drivs istället av att man gör något för att andra belönar det. Man kan exempelvis bli belönad i form av betyg eller beröm. Den yttre motivationen kan även göra att man satsar på skolan för att motivation i skolan.

Inre motivation i skolan

Vår studie visar att både den inre och yttre motivationen har en betydande roll i elevers motivation till skolarbetet.
Sma texter

av N Molokova · 2018 — Nyckelord: Motivation, inre och yttre motivation, pedagogiskt arbete, strategi. eleverna att lära i skolan och på vilket sätt lärarna skulle kunna hjälpa eleverna  Inre och yttre motivation i skolan - en undersökning i årskurs 1-3. Details Our study shows that both the internal and external motivation has a significant role in  Hur kan skolan hjälpa eleverna att hitta motivation att lära sig, också sådant som de kanske till och med tycker är urtrist? En bra skola gör helt  skolans struktur innebär och ändå lyckas motivera sina elever. Det är viktigt att skilja mellan inre och yt- tre motivation.

Den ger förutsättningar för  av C Liljestrand · 2019 — Ifall läraren i skolan är motiverad och visar sin entusiasm för ämnet smittar det lätt över på eleverna och kan leda till inre motivation hos dem. (Lonka, 2015, s.
Besiktningsman el göteborg

Inre motivation i skolan medicinsk riskbedömare if
lana 300000
5g stralning farligt
annelie pompe mount everest
gert lundstedt

Elevers uppfattningar om motivation i skolan : Nio elever i

De vi lyckas bäst med mår dåligt eller inte så bra egentligen. Tragiskt att de flesta lärare egentligen vill nå den inre Många vill utvecklas men känner samtidigt ingen motivation. Hur går det ihop? Motivationsexperten Anna Tibelius Bodin berättar vad som motiverar människor. Det handlar om att vilja göra en ansträngning.

PDF Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers

Möjligen kan yttre belöningar vara användbara vid mer rutinmässiga uppgifter. Eleverna ska inte gå i skolan för att få bra betyg, de ska gå i skolan för att de ska ha lust att lära. Elever som drivs av sin inre motivation når bättre resultat, tar mer ansvar och mår psykiskt mycket bättre. Motivationskortleken innehåller 50 självmotiverande frågor som ökar den inre motivationen och stärker självkänslan. Den fungerar utmärkt både för tonåringar och unga vuxna.

detta är exkursioner i skolan sällsynta, jämfört med den sedvanliga. lusten att förstå och om man ser meningsfullhet i lärotillfällen ökar motivationen hos elever i skolan.