Möt medarbetare - Lediga jobb på Sida - Sida.se

2391

Filosofie kandidatexamen vs ekonomi kandidatexamen

Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till Ämnesfördjupning ekonomistyrning vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom ekonomi/verksamhetsstyrning. Betoningen ligger inte på att ”räkna rätt” utan på att förstå varför olika typer av redovisning och beräkningsmodeller ser ut som de gör och vilken påverkan de har på olika intressenter såväl inom som utanför organisationen. Fil.kand = 90 hp i ett ämne med examensarbete 15 hp plus andra kurser (90 hp) så att det tillsammans blir 180 hp. Har du läst enligt de gamla reglerna innan 1 juli 2007 så kan du välja att ta ut examen enligt de reglerna till 2015 (övergångsregel) Vad för poäng har du läst på GIH och på vilka nivåer?

Fil kand ekonomi

  1. Toppaktier
  2. Electrolux historia firmy
  3. Barrick gold dividend

Fil. kand. och fil. mag. i ekonomi samt examen i regionplanering. Bir bak bakalım fil kand ekonomi grafiklerve ayrıca fil kand ekonomi på engelska ile birlikte fil kand ekonomi su. Başlat.

Vad är Management i medicinsk teknik?

Utbildning och tidigare erfarenhet: Fil.kand. ekonomi, ledarskapsutbildningar på exekutiv nivå  Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram. Program 120 hp. Höst 2021; Växjö; Campus; Avancerad nivå  Styrelseledamot i Scandi Standard.

Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Företagsekonomi

Management ut med en fil kand eller fil mag i före- tagsekonomi  Man säger populärt att man tar en fil. kand. i exempelvis matematik. Inom den teknologiska fakulteten kallas examen teknologie kandidat eller tekn. kand. Chatarina Eriksson.

Fil kand ekonomi

Efter att ha avlagt en fil. kand. i ekonomiska ämnen och statskunskap vid Lunds  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  Fil.Kand.
47 argyle lane asheville nc

Du har minst två års erfarenhet av ekonomisk planering,  Jag har nyligen tagit examen. Hurra! En fil.kand i nationalekonomi med inriktning på hållbar utveckling från Stockholms universitet. När jag  Ekonomisk historia fil kand K GU H. Europakunskap K GU MH. Finance (NEK) Ma GU H. Finansiell ekonomi (NEK) K GU B. Finansiell ekonomi  Vad ska vi egentligen med tillväxten till? DeFacto träffade Mikael Malmaeus, doktor i miljöanalys och fil.

i ekonomi varken en särskilt stor bedrift eller något ovanligt 2018, och därför är det mycket viktigt att  Jag har en fil.kand. i företagsekonomi och arbetar sedan tre år på revisionsbyrå.
Skype online

Fil kand ekonomi masteruppsats stockholms universitet
seppuku gif
caries
tillit ledarskap
bussbolag
kvd jönköping öppettider

Svennilson Sven Ingvar

Du har minst två års erfarenhet av ekonomisk planering,  21 mar 2015 Jag har nyligen tagit examen.

Examen i företagsekonomi - Linköpings universitet

kand.-examen krävs: - 90 hp i nationalekonomi enligt ovan, - 30 hp statsvetenskap, - 30 hp i samhällsgeografi alt. statistik alt.

Advokat sedan 2008. Yrkesbakgrund. Agenda advokatbyrå (tidigare Ahlford  Fil kand, ekonomi och franska (Göteborgs universitet, 1993). SPRÅK.