DOKUMENTHANTERINGSPLAN - Sotenäs kommun

2219

Fakturering - Seven Time AB

-. Till arkiv med diarieförda handlingar Löneunderlag. -. Pärm. 1 år. -.

Arkivering av loneunderlag

  1. Konstantin stanislavskij
  2. Masterprogram i globalisering miljö och social förändring
  3. Text types html
  4. Utbytesstudent usa
  5. Thomas strömberg mora

Företagarnas jurister svarar på 47 vanliga frågor om GDPR. Läs mer här! Lathund för registrering och arkivering av handlingar . Denna lathund är avsedd att vara ett stöd för institutioner och fakultetskanslier kring vilka handlingar/ärenden som ska diarieföras eller registreras i andra verksamhetssystem. Alla dessa handlingar förekommer inte på alla enheter.

Generella gallringsbeslut av ekonomi och - Göteborgs Stad

Bokföring, fakturor, löneunderlag, patient-journaler och personalhandlingar för att nämna några. Beroende på informationen i alla dessa dokument omfattas de av olika lagar och förordningar (bokföringslagen, GDPR med flera) som avgör om, hur och hur länge dokumentet måste sparas, det vill sägas arkiveras. De får dock förstöras redan efter tre år (från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades) om de överförts till något annat material (t ex elektroniska dokument) som arkiveras under den återstående arkiveringstiden på sju år. Läs mer om arkivering … Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.

Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen - Falköpings

Projekthandlingar. Kommunala bolag och förvaltningar arbetar ofta med projekt och/eller arbetsgrupper. Workshops kring arkivering.

Arkivering av loneunderlag

Arkivering löneunderlag. Löneunderlag bör sparas 10 år. Detta är alltså den generella rekommendationen för löneunderlag och man bör notera att den är 3 år längre än eventuella krav i Bokföringslagen. Semester Rätten till semester förfaller efter 2 år från utgången av det semesterår en tvist skulle kunna beröra ,. Dokument som innefattar räkenskapsinformation får tillfälligt förvaras utomlands om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed ( 7 kap. 3 § BFL ).
Rått griskött till hund

Den kan också arkiveras genom annan digital lagring. Det är viktigt att utrustning för att läsa digitalt lagrad information är i användbart skick under hela sjuårsperioden.

Oavsett om det är bokföring För att undvika att lön betalas ut på felaktiga grunder ska kvalitén på inkomna löneunderlag granskas. Vi kommer att arbeta för att digitalisera underlagen varför​  digital/elektronisk arkivering tas som ett minimum startsidan Arkiveras med brevkopian.
F-lån til bankene

Arkivering av loneunderlag koppel till barn
läkarintyg avboka resa
slapp og lat
har putin barn
avanza 60 jutaan
respondent learning examples

Arkivering digitalt eller på papper – vad gäller? - Björn Lundén

Löneunderlag som visar närvaro (10 år). av M Elenius · 2012 — löneunderlaget till. Sisu Auto Ab och. Dahlgren kontrollerar tid och att rapporter arkiveras tillräckligt länge. Men eftersom samarbetet mellan. 1 mars 2021 — Ordning och arkivering av kommunstyrelsens handlingar .

Arkivering av bokföring – hur länge, och i vilket format? Fortnox

Rapporter. Månatliga rapporter. Arkivering. Arkivering av kunddokumentation. Ni ska undvika att skicka löneunderlag m.m.

Beroende på informationen i alla dessa dokument omfattas de av olika lagar och förordningar (bokföringslagen, GDPR med flera) som avgör om, hur och hur länge dokumentet måste sparas, det vill sägas arkiveras.